wtorek, 17 stycznia 2017

Wybory 1947 r.

90 lat temu komuniści przeprowadzili wybory do Sejmu Ustawodawczego. Zgodnie z postanowieniami konferencji jałtańskiej, legitymizacja władzy w Polsce miała się dokonać na drodze demokratycznych wyborów. Na konferencji poczdamskiej Bolesław Bierut zobowiązał się do przeprowadzenia wolnych i nieskrępowanych wyborów na początku 1946 r. W tym czasie jednak władza komunistyczna nie była jeszcze gotowa do wyborów. Zostały one przeprowadzone dużo później – 19 stycznia 1947 r.

Ze strony białystok.ap.gov.pl
W wyborach - formalnie wielopartyjnych - uczestniczyła lista wyborcza Bloku Demokratycznego (Polska Partia Robotnicza, Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Demokratyczne i Stronnictwo Ludowe). Poza blokiem było Stronnictwo Pracy i Polskie Stronnictwo Ludowe „Nowe Wyzwolenie”. Opozycję wobec PPR i innych ugrupowań od niej zależnych stanowiło Polskie Stronnictwo Ludowe.

Ze strony ipn.gov.pl
Przy bezpośrednim udziale funkcjonariuszy NKWD, metodami sprawdzonymi w referendum ludowym z 1946 r. władza przeprowadziła, tuż przed wyborami, skoordynowaną akcję Wojska Polskiego (głównie Grupy Ochronno-Propagandowe, Brygady Propagandowe), Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz Urzędów Bezpieczeństwa przeciwko działaczom i politykom opozycji. Skrytobójczo zamordowano ok. 200 oraz aresztowano ok. 50 000 lokalnych działaczy i sympatyków PSL. Unieważniono dziesięć okręgowych list wyborczych PSL (na 52 okręgi wyborcze) obejmujące 76 kandydatów. Jednocześnie władze komunistyczne w tym czasie pozbawiły praw wyborczych ponad 400 000 osób. Na ok. 5500 komisji obwodowych PSL wprowadziło swoich mężów zaufania tylko do ok. 1300.


Przeprowadzone 19 stycznia 1947 wybory zostały sfałszowane praktycznie na każdym szczeblu komisji wyborczych. Władza ogłosiła wyniki wyborów podając, że na Blok Demokratyczny oddano 80,1% głosów, na PSL 10,3%, na Stronnictwo Pracy 4,7%, na PSL "Nowe Wyzwolenie" 3,5%, na bezpartyjnych 1,4%.


Na podstawie niezależnych danych z zaledwie stu obwodów, na PSL oddano 63 % głosów, a na listę Bloku Demokratycznego 27%. Z zachowanych materiałów wynika, że na ponad 120 000 wojskowych 10% oddało głos na PSL. Z danych NKWD przesłanych do Stalina wynika z kolei, że tzw. Blok Demokratyczny uzyskał ok. 50% głosów. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz