wtorek, 28 czerwca 2016

Niespodziewane spotkanie - Władysław Byrka

Na jednym z portali aukcyjnych kupiłem pocztówkę wydaną w 1909 r. przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie. Jest to pocztówka noworoczna autorstwa Adama Setkowicza. Została napisana 30 grudnia 1910 r. do ... Władysława Byrka vicesekretarza Ministerstwa Finansów w Wiedniu. Życzenia podpisali Ignacy, Karolina, Kazimiera, Edzio, Stanisław, Maryja, Eliza, Hanka (jeżeli dobrze odczytałem podpisy).


Kim był Władysław Byrka?


Urodził się 4 czerwca 1878 r. w Samborze. Ukończył tutaj gimnazjum, następnie Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Po studiach odbył służbę skarbową przy starostwach w Samborze, Horodence i w Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie. W latach 1906-1907 był kierownikiem działu budżetowego Ministerstwa Skarbu w Wiedniu. W 1909 r. uzyskał doktorat.

Zdjęcie ze zbiorów NAC

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był kierownikiem Ministerstwa Skarbu w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego (16.11.1918 r.-16.01.1919 r.), następnie do 1920 r. wiceministrem w resorcie skarbu. W 1920 r. został dyrektorem Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. W latach 1920-1924 był dyrektorem Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich w Krakowie, w latach 1929-1936 dyrektorem Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, w latach 1936–1941 prezesem Banku Polskiego. 

Od 1922 r. był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I, II, III i IV kadencji, przewodniczącym sejmowej Komisji Budżetowej (1922–1927), sejmowej Komisji Skarbowej (1928–1930), wicemarszałkiem Sejmu w latach 1935–1936.

We wrześniu 1939 r. ewakuował się wraz z Bankiem i rezerwami złota Banku Polskiego do Paryża, następnie do Londynu. 
Zmarł 27 września 1945 r. w Edynburgu.

Warto przypominać zasłużonych Polaków. Pretekstem może być nawet pocztówka, chociaż adresata odkryłem dopiero po zakupie ... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz